06-53231094 info@kimdeklerk.nl

Kim de Klerk

Therapie waarin de verbinding centraal staat

Over mij 

Mijn naam is Kim de Klerk. Ik ben 44 jaar, getrouwd en moeder van een dochter van 17 en een zoon van 15 jaar. Na mijn opleiding Sociaal Pedagogische hulpverlening ben ik in 2000 gaan werken in de jeugdhulpverlening op een medisch kleuterdagbehandeling.

Omdat ik zag dat de ouders van deze kinderen vaak met de handen in het haar zaten, ben ik ouders gaan begeleiden d.m.v. videohometraining. Ouders liepen tegen opvoedkundige vragen aan, of  er waren relationele problemen.

Vooral de onderlinge relaties binnen de gezinnen, hadden mijn interesse. Ik ben me verder gaan opleiden tot systeemtherapeut (gezinstherapeut). Tijdens deze studie heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van o.a. relatietherapie en hechtingsgerichte systeemtherapie. Tot op de dag van vandaag geniet ik iedere dag weer van de diversiteit van dit werk!

Tijdens één van mijn stages (in het buitenland) kwam ik, jaren geleden (1998), in aanraking met een therapievorm waarbij sociale dieren (honden, paarden en katten) werden gebruikt ter ondersteuning aan de therapie. Ik vond dit heel bijzonder. In Nederland bleek dit echter nog in de kinderschoenen te staan. Maar gelukkig wordt dit steeds vaker als een zeer effectieve vorm van hulpverlening gezien! Ik werk samen met mijn hond Kyra. Wij zijn samen als team opgeleid om volwassenen en kinderen verder te helpen bij de vragen die zij hebben. Kyra is een flatcoated retriever. Ze is 6 jaar oud. Ze is heel sociaal en voelt emoties goed aan. Je doet Kyra geen beter plezier dan samen spelletjes doen!

 

 

Hebben jullie steeds vaker ruzie?

 • Missen jullie de intimiteit van vroeger?
 • Zijn er twijfels om samen door te gaan?
 • Willen jullie op een prettige manier uit elkaar?

Zou je steviger in je schoenen willen staan?

 • Zit je emotioneel in de knoop?
 • Heb je last van (faal)angst, concentratieproblemen of heb je een laag zelfbeeld of zou je weerbaarder willen worden?
 • Ben je niet echt van het praten maar meer van het ervaren?
 • Voel je je waardeloos of niet gezien?
 • Heb je het gevoel  dat je altijd te kort schiet?

Begrijp je je puber niet meer?

 • Ervaar je gezagsproblemen met je kind?
 • Is er veel ruzie?
 • Wil je meer plezier en verbinding in je ouderschap?

Systeemtherapie- verschillende vormen

Een ander woord voor systeemtherapie is relatie- en gezinstherapie. In de therapie wordt gekeken hoe er onderling met elkaar wordt omgegaan en hoe je dit kan verbeteren. Belangrijke naasten worden (wel of niet live) betrokken in bij de therapie. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan je partner, broers, zussen, andere familieleden of vrienden. Maar ook bijvoorbeeld belangrijke afwezige personen zoals (dierbare) overledenen.

Systeemtherapie (gezinstherapie) en opvoedondersteuning

Een probleem of klacht wordt niet gezien als een “los” probleem of klacht, maar wordt altijd bekeken binnen de sociale-, relationele- en culturele context. Dus ik kijk naar welke omgevingsfactoren zoals werk, school, religie, cultuur en buurt, invloed hebben op het probleem en op alle betrokken. Vaak is het zo dat er onbewuste hardnekkige patronen binnen het systeem zijn binnengeslopen. Systeemtherapie kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer er moeilijke gebeurtenissen als scheiding, overlijden, ziektes een rol spelen. Wanneer jullie een samengesteld gezin zijn en moeite ervaren om hier vorm aan te geven. Wanneer er veel stress en spanningen zijn binnen het gezin of het gewoon niet echt lekker loopt.

Opvoedondersteuning kan worden ingezet wanneer je gezinsproblemen ervaart, je kind(eren) niet luisteren, er sprake is van negatief onderling contact met je kind(eren) of tussen broers en zusjes. Heb je een druk kind of is er sprake van ASS en wil je hier handvatten bij krijgen, dan kan opvoedondersteuning helpend zijn. Ik maak o.a. gebruik maken van videofeedback of de methode geweldloos verzet.

Individuele systeemtherapie 

In de individuele systeemtherapie worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de gezinstherapie en wordt een probleem dus binnen de context bekeken. De focus zal liggen op hoe jij bent gaan denken en gaan geloven over jezelf en welke patronen je hebt ontwikkeld. In de individuele systeemtherapie kijken we naar je gezin van herkomst en hoe je eigen geschiedenis invloed op je heeft. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van individuele systeemtherapie  wanneer je last hebt van je verleden, je moeilijk contact met familie of vrienden hebt of als je telkens vervalt in oude gewoontes en gedrag. Wanneer je partner of gezinsleden niet samen in therapie wil(len), is individuele systeemtherapie ook een mogelijkheid.

Hoe werkt systeemtherapie?

Na een vrijblijvend intakegesprek gaan wij opzoek naar hoe je de hardnekkige patronen kunt doorbreken. In samenspraak wordt er gekeken wie er allemaal wel/niet betrokken worden bij deze gesprekken. Je gaat kijken hoe jullie elkaar beïnvloeden en welke manieren en gewoontes jullie hebben ontwikkeld. Langzamerhand word je je steeds meer bewust van hoe jullie met elkaar omgaan. Vervolgens kunnen jullie onderzoeken welke stappen nodig zijn om anders naar de situatie te gaan kijken en welke stap een ieder kan zetten om de situatie te veranderen. Gesprekken vinden in overleg meestal zo’n één keer in de 1 à 2 weken plaats.

 

 

Individuele schematherapie

Vanaf januari 2022 bied ik schematherapie aan. Wanneer je vast loopt in relaties, denkt dat je een waardeloos mens bent, stemmingswisselingen hebt, hoge eisen aan jezelf stelt, dan kan schematherapie passend zijn voor jou. Schematherapie is een vorm van therapie waarbij je leert meer grip te krijgen op hardnekkige patronen. Gebeurtenissen uit (bijvoorbeeld) je jeugd, zorgen ervoor dat je op een bepaalde manier naar jezelf, anderen en de wereld  kijkt. Hierdoor heb je bepaalde denkpatronen gecreëerd. D.m.v. schematherapie ontdek je jouw denkpatronen en leer je deze te begrijpen. Je krijgt handvatten om de denkschema’s te veranderen en er een ander gevoel bij te krijgen.

Hoe werkt schematherapie?

In de schematherapie werken we met verschillende schema’s. Een schema bestaat uit denkpatronen die veel emoties met zich mee kunnen brengen. Omdat dit vaak als onprettig wordt ervaren, ga je meestal niet helpende manieren zoeken om hier mee om te gaan. Wij gaan samen op zoek naar hoe je schema’s zijn ontstaan en hoe ze van invloed zijn op jouw huidige situatie. Op basis daarvan stel je doelen op. Daarna gaan we oefenen met andere manieren van denken, voelen en handelen. Je leert je dieperliggende gevoelens te herkennen en ze op een gezonde manier te uiten. Je leert ongewenste schema’s te verzwakken en gezonde gedachten en gedrag te versterken. Schematherapie is een intensieve vorm van psychotherapie, waarbij er frequent contact is.

 

Relatietherapie

Relatietherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie. Als systeemtherapeut kijk ik samen met jullie naar welke hardnekkige patronen jullie met elkaar, onbewust, hebben gecreëerd en welk effect dit heeft op jullie en op de relatie. Er wordt niet gekeken naar wie er gelijk heeft, maar het gaat erom dat jullie een manier vinden om elkaar beter te begrijpen. In de relatietherapie gebruiken wij de emoties als ingang om elkaar beter te begrijpen. Zo ligt er bijvoorbeeld onder boosheid vaak verdriet. En onder iedere emotie ligt vaak een behoefte waar we vervolgens naar kunnen kijken. Je kunt hierbij denken aan de behoefte aan steun, geruststelling of troost. Er wordt gewerkt aan bewustwording en verandering van ieders aandeel in het negatieve patroon. Doordat er meer inzicht ontstaat, komt er meer ruimte voor verbinding waardoor er meer vertrouwen ontstaat. In de therapiesessies oefen je met elkaar door op een veilige manier te bespreken wat je voelt en wat je nodig hebt.

Relatietherapie is geschikt voor mensen die zowel kort als lang problemen ervaren, hetero- of homoseksuele (echt)paren, mensen met of zonder psychische problemen. Wanneer er sprake is van fysiek of seksueel geweld dan is relatietherapie niet geschikt en zal dit geweld eerst moeten stoppen voordat er gestart kan worden met relatietherapie. Soms is bij aanvang van de therapie nog niet duidelijk of jullie wel door willen gaan met de relatie en wordt de relatietherapie gebruikt om hierachter te komen. Het kan ook zo zijn dat jullie erachter zijn gekomen dat jullie willen stoppen met de relatie. Dan kan de relatietherapie ingezet worden om op een prettige manier de relatie te beëindigen.

Hoe werkt relatietherapie?

Tijdens het intakegesprek maak ik kennis met jullie en bespreken wij waar ik jullie bij kan helpen. Na dit gesprek, volgen er (in overleg) 1 keer in de 2 weken gesprekken. Jullie onderzoeken welke patronen er zijn ontstaan. Jullie brengen onderwerpen in waar jullie tegenaan lopen en middels gesprekken oefenen jullie op een veilige manier om jullie emoties en behoeften uit te spreken. Jullie kunnen opdrachten mee naar huis krijgen om thuis mee aan de slag te gaan.

Honden therapie

Honden therapie is zeer geschikt voor volwassen en kinderen. Ben je minder van het praten en leer je meer door te oefenen, dan kan dit helpen. Hondentherapie kan ingezet worden wanneer er bijvoorbeeld vragen zijn op het gebied van emotieregulatie, zelfbeeld, assertiviteit, faalangst, weerbaarheid. Of wanneer er sprake is van gedragsproblemen of verwerkingsproblemen. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit, zolang je het maar leuk vindt om iets te doen met hond want door het plezier ontstaan er mooie leermomenten.

De hond geeft een hele andere dynamiek in de begeleiding. Kyra mijn hond, werkt drempelverlagend in het contact. Er ontstaat direct iets tussen haar en degene die ze voor zich heeft. Honden accepteren degene die zij voor zich hebben direct. Het maakt voor haar niet uit welke achtergrond of welk labeltje je hebt. Ook lichamelijk doet de hond wat. Zo neemt stress meestal af en gaat je bloeddruk omlaag. Doordat er direct een ervaring ontstaat, geeft dit een een direct leermoment. Veel oefeningen of wandelingen vinden buiten plaats wat zeer activerend en mindfull werkt.
De hond kan je vaak prachtige feedback geven.

In de hondentherapie heb ik ook veel oog voor het welzijn van mijn hond. Ik heb geleerd om te kijken naar wat goed is voor de hond. Dit moet zorgvuldig gebeuren. Mijn werk met de hond is in die zin kwetsbaar. Wanneer zij ziek is dan kan er niet met haar gewerkt worden. Ik bied dan alternatieven aan om te werken aan de doelen zonder de hond. Ik hoop dat er in de toekomst wellicht een tweede hond als therapiehond kan meehelpen.

Weerbaarheidstraining VIDA

VIDA is een weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren met ondersteuning van mijn hond. Vida is in de basis gericht op kinderen en jongeren en hun netwerk (ouders, vrienden, school etc.) Thema’s als vertrouwen, respect voor jezelf en anderen, relaties opbouwen en onderhouden, grenzen kunnen aangeven, je eigen koers durven volgen, komen onder andere aan bod. VIDA is gebaseerd op de leerprincipes uit de haptonomie en Rots& Water (zie www.haptonomie.nl en www.rotsenwater.nl)

VIDA werkt vanuit de lichamelijke ervaring. Woorden en inzicht volgen daarna. De manier van begeleiden is coachend van aard. VIDA kan hulp bieden bij de volgende klachten/problemen: concentratieproblemen, overactiviteit, angsten, faalangst, geringe weerbaarheid, onverklaarbare lichamelijke klachten, gedragsproblemen, verwerkingsproblemen, ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen zoals ASS problematiek en ADHD, hechtingsproblemen of opvoedvragen. De training geef ik bij voorkeur individueel of in tweetallen. VIDA wordt in mijn praktijk aangeboden of kan een aanbod voor scholen zijn.

Tarieven

Intake
Het intake is gratis en vrijblijvend.

Individuele therapie
Individuele systeemtherapie, honden ondersteunende therapie, VIDA en schematherapie:
60 minuten: € 80
90 minuten: €100

VIDA (op school)
Er wordt in overleg een apart tarief afgesproken.

Partner-relatietherapie
60 minuten € 100
90 minuten € 120

Systeemtherapie (gezinstherapie)
60 minuten € 100
90 minuten € 120

Telefonisch consult
€20 per 15 minuten

Reistijd
Bij een consult aan huis wordt de reistijd doorberekend.

Annuleren
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Vergoeding door zorgverzekeraar
Ik ben aangesloten bij de LVPW. Op de site www.lvpw.nl kunt u kijken of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de aangesloten verzekeraars.

 

Locatie

Ik werk vanuit mijn Praktijk aan huis

Contact
Naam: Kim de Klerk

Adres Praktijk:
Wajangstraat 2
1448DP Purmerend

Telefoon: 06-53231094
Email: info@kimdeklerk.nl

 

 

 

Locatie

Ik werk vanuit mijn Praktijk aan huis

Contact
Naam: Kim de Klerk

Adres Praktijk:
Wajangstraat 2
1448DP Purmerend

Telefoon: 06-53231094
Email: info@kimdeklerk.nl

 

 

Aangesloten bij

Logo NVRG
Logo NVRG